Sažetak naših znanja i veština za spasavanje ljudi

01
01
Sporazumevanje i kada je hitno

aidminutes.rescue (COVID-19)

Sažetak naših znanja i veština za spasavanje ljudi

#sporazumevanjeikadajehitno

tvoj pouzdan pratilac

02
02
Za spasilačke službe
  • Radiš u spasilačkoj službi i želiš da i u hitnim slučajevima sa stranim pacijentima i pacijentkinjama odmah budeš spreman za akciju?
  • potrebna ti je bezbednost u direktnom kontaktu sa slučajevima kod kojih se sumnja na COVID-19?
  • kako bi zaštitio/-la sebe i druge od infekcije?

Aplikacija aidminutes.rescue je

tvoj pouzdan pratilac

u narednom spasavanju, kako bi svi pacijenti i pacijentkinje bili zbrinuti na najbolji mogući način.

Helping Hands

03
Helping Hands
03
Save Lives

»No one can do everything,
but everyone can do something.
Together, we can save lives,
protect resources and care for each other.«

UN global-call out to creatives – help stop the spread of COVID-19

Saželi smo našu stručnost u oblasti medicinske komunikacije kako bismo ti u aktuelnoj pandemiji besplatno ponudili višejezično specijalno izdanje za naredno spasavanje.

Share us on