naš koncentrirani Know-how za Tvoju intrvenciju hitne pomoći

01
01
U hitnom slučaju ne ostati bez riječi
naš koncentrirani Know-how za Tvoju intrvenciju hitne pomoći

aidminutes.rescue (COVID-19)

naš koncentrirani Know-how za Tvoju intrvenciju hitne pomoći

#uhitnomslučajuneostatibezriječi

Tvoj pouzdani partner

02
02
Za službe hitne pomoći

Ti djeluješ u službi hitne pomoći i želiš u hitnim intervencijama smjesta poduzeti potrebne mjere i kod pacijenta i pacijentica koji govore strani jezik?
...tebi je potreban osjećaj sigurnosti u izravnom kontaktu s osobama koje su pod sumnjom da boluju od kovida 19?
...da bi sebe i druge ljude zaštitio od infekcije?

Aplikacija aidminutes.rescue je

Tvoj pouzdani partner

za sljedeću intervenciju hitne pomoći kako bi sve pacijente i pacijentice zbrinuo na najbolji mogući način.

Helping Hands

03
Helping Hands
03
Save Lives

“No one can do everything,
but everyone can do something.
Together, we can save lives,
protect resources and care for each other.”

UN global-call out to creatives-help stop the spread of-covid-19

Mi povezujemo svoja stručna znanja u području medicinske komunikacije, da bismo Tebi za sljedeću intervenciju hitne pomoći u aktualnoj pandemiji pružili besplatan primjerak ovog višejezičnog specijalnog izdanja.

Pomozi nam da uključimo još više jezika!

Zahvaljujemo Ti da koristiš našu aplikaciju!

Share us on ..