بسته دانش تخصصی ما برای خدمات اورژانس پزشکی شما

01
01
در واقعات اورژانس بی ارتباط کلامی نشوید

aidminutes.rescue (COVID-19)

بسته دانش تخصصی ما برای خدمات اورژانس پزشکی شما

#در-واقعات-اورژانس-بی-ارتباط-کلامی-نشوید

همراه قابل اعتماد شماست

02
02
به خدمات اورژانس پزشکی
  • آیا شما در خدمات اورژانس کار می‌کنید و مایل هستید که در مواقع اضطراری بتوانید بطور سریع با بیماران خارجی‌زبان صحبت کنید؟
  • شما در تماس مستقیم با موارد مشکوک کووید ۱۹ به امنیت پزشکی نیاز دارید؟
  • که شما و همه اطرافیان‌ تان در برابر عفونت محافظت شوید؟

اپ aidminutes.rescue

همراه قابل اعتماد شماست

برای این که در عملیات اورژانس بعدی بتواند بهترین خدمات ممکن را به همه بیماران ارائه دهد.

Helping Hands

03
Helping Hands
03
Save Lives

»No one can do everything,
but everyone can do something.
Together, we can save lives,
protect resources and care for each other.«

UN global-call out to creatives – help stop the spread of COVID-19

ما تخصص خود را در زمینه مکالمات پزشکی در یک نسخه ویژه چند زبانه بصورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهیم تا آنرا درعملیات اورژانس بعدی در بیماری همه‌گیر فعلی با خود داشته باشید.

Share us on