naš sabrani Know-how za Tvoju intrvenciju hitne medicinske pomoći

01
01
U hitnom slučaju ne biti bez riječi

aidminutes.rescue (COVID-19)

naš sabrani Know-how za Tvoju intrvenciju hitne medicinske pomoći

#uhitnomslučajunebitibezriječi

partner u kojeg se možeš pouzdati

02
02
za službe hitne medicinske pomoći
  • Ti radiš u službi hitne medicinske pomoći i želiš u hitnim intervencijama s pacijentima koji govore strani jezik da smjesta preduzmeš potrebne mjere?
  • ti trebaš sigurnost u direktnom kontaktu s osobama koje su pod sumnjom da boluju od kovida 19?
  • da bi sebe i ostale mogao da zaštitiš od infekcije?

 

Aplikacija aidminutes.rescue je

partner u kojeg se možeš pouzdati

za sljedeću intervenciju hitne medicinske pomoći kako bi sve pacijente i pacijentice zbrinuo na najbolji mogući način.

Helping Hands

03
Helping Hands
03
Save Lives

»No one can do everything,
but everyone can do something.
Together, we can save lives,
protect resources and care for each other.«

UN global-call out to creatives – help stop the spread of COVID-19

Mi smo sabrali stručna saznanja iz područja medicinske komunikacije, kako bismo Tebi za sljedeću intervenciju hitne medicinske pomoći u aktualnoj pandemiji pružili besplatan primjerak ovog specijalnog izdanja na više jezika.

Share us on